Dylatacje

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) - szczelina celowo utworzona w konstrukcji budynku lub budowli.
Wydzielone elementy lub ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia.

Rodzaje dylatacji:
• konstrukcyjne − przebiegają zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji i są niezależne od budowy samej podłogi;
• brzegowe − oddzielają jastrych od elementów pionowych, przecinają warstwę wierzchnią;
• strefowe – wykonuje się je, gdy prace okładzinowe będą prowadzone na dużych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Do wypełniania dylatacji stosuje się elastyczne masy na bazie silikonów, poliuretanów

Masy dylatacyjne powinny przylegać jedynie do boków szczeliny , dlatego stosuje się sznury dylatacyjne przy szerszych dylletacjach

Zalecana szerokość dylatacji brzegowych to 10 mm

Zaleca się że by powierzchnia niezdylatowana nie była większa niż 20 m² i i jednocześnie nie dłuższa niż 5 m.
Zdylatowane pole powinno mieć kształt możliwie najbardziej zbliżony do kwadratu

Można zastosować maty kompensujące naprężenia pod płytkami by nie było potrzeby
przenoszenia dylatacji posadzkowej na płytki ceramiczne