Dylatacje

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) - szczelina celowo utworzona w konstrukcji budynku lub budowli.
Wydzielone elementy lub ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia.

Rodzaje dylatacji:
• konstrukcyjne − przebiegają zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji i są niezależne od budowy samej podłogi;
• brzegowe − oddzielają jastrych od elementów pionowych, przecinają warstwę wierzchnią;
• strefowe – wykonuje się je, gdy prace okładzinowe będą prowadzone na dużych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Do wypełniania dylatacji w płytkach ceramicznych stosuje się elastyczne masy na bazie silikonów, poliuretanów

Masy dylatacyjne powinny przylegać jedynie do boków szczeliny , dlatego stosuje się sznury dylatacyjne przy szerszych dyletaciach

Zalecana szerokość dylatacji brzegowych to 10 mm

Zaleca się że by powierzchnia niezdylatowana nie była większa niż 20 m² i i jednocześnie nie dłuższa niż 5 m.
Zdylatowane pole powinno mieć kształt możliwie najbardziej zbliżony do kwadratu

Można zastosować maty kompensujące naprężenia oraz wkleić dyble by posadzka miała równy poziom,
dodatkowo klej wysoko odkształcalny S2.
by nie było potrzeby przenoszenia dylatacji posadzkowej na okładzine z płytek ceramicznych