Dylatacje

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) - szczelina celowo utworzona w konstrukcji budynku lub budowli.
Wydzielone elementy lub ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia.
Przy braku odpowiednich dylatacji możliwe że posadzka i płytki ceramiczne ulegną uszkodzeniu,

Rodzaje dylatacji:
Konstrukcyjne − przebiegają zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji i są niezależne od budowy samej podłogi;
Brzegowe − oddzielają jastrych od elementów pionowych, przecinają warstwę wierzchnią;
Strefowe – wykonuje się je, gdy prace okładzinowe będą prowadzone na dużych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego

Prawidłowo wykonane mają ponad 5 mm. szerokości i są puste lub wypełnione materiałem mocno elastycznym np. piankąDo wypełniania dylatacji w Płytkach Ceramicznych stosuje się elastyczne masy na bazie silikonów, poliuretanów

Masy dylatacyjne powinny przylegać jedynie do boków szczeliny , dlatego stosuje się sznury dylatacyjne przy szerszych dyletaciach

Zalecana szerokość dylatacji brzegowych to 10 mm

Zaleca się że by powierzchnia niezdylatowana nie była większa niż 20 m² i i jednocześnie nie dłuższa niż 8 m.
Zdylatowane pole powinno mieć kształt możliwie najbardziej zbliżony do kwadratu

By nie było potrzeby przenoszenia dylatacji posadzkowej na okładzine z płytek ceramicznych
można zastosować maty kompensujące naprężenia oraz wkleić dyble by posadzka miała równy poziom,
dodatkowo klej wysoko odkształcalny S2.