Systemy płaszczyznowania płytek

System poziomowania zwiększa precyzję podczas klejenia płytek oraz zapobiega zapadaniu się płytek podczas twardnienia kleju.

Zakłada się go w czasie klejenia, Jego celem jest wyrównanie płaszczyzny płytek. Następnego dnia zdejmuje.