Fugi


CG - zaprawy cementowe
RG - zaprawy na bazie żywic reaktywnym

 CEMENTOWE
1 - zaprawa do spoinowania normalnie wiążąca
2 – zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach.

W przypadku zapraw o podwyższonych parametrach, stosuje się literowe oznaczenia wskazujących na spełnienie wymagań dodatkowych.
A – w przypadku zapraw o zwiększonej odporności na ścieranie
W – w przypadku zapraw o zmniejszonej absorpcji wody

 EPOKSYDOWE  (żywiczne)
W przeciwieństwie do zapraw cementowych norma nie przewiduje dla zaprawna bazie żywic reaktywnych podziału na dodatkowe klasy lub typy.
Zaprawy na bazie żywic reaktywnych produkowane są jako wyroby dwuskładnikowe. Składniki mieszane bezpośrednio przed użyciem.
Zaprawy tego typu są droższe od zapraw cementowych i trudniejsze w wykonaniu ,
W porównaniu z zaprawami cementowymi, zaprawy na bazie żywic reaktywnych są trwalsze, mają wyższą wytrzymałość mechaniczną i twardość.
Spoiny mają też praktycznie zerową nasiąkliwość powierzchni i bardzo wysoką odporności na zabrudzenia.
Zaprawy typu Epoksydowego ze względu na brak paroprzepuszczalności oraz brak niwelacji naprężeń nie są zalecane do stosowania na tarasach i balkonach
oraz przy dużym formacie płytek na ogrzewaniu podłogowym.

SZEROKOŚĆ SPOIN
Dobiera się w zależności od wymiarów płytek, stosując zasadę, że im większa płytka, tym szersza powinna być spoina.
Płytki oraz podłoże pod wpływem temperatury odkształcają się zmieniając wymiary , Spoiny służą więc do kompensacji naprężeń termicznych.
Jeśli siły te nie znajdą ujścia, płytki ulegną uszkodzeniu – popękają lub odspoją się od podłoża

Stosując pod płytkami maty kompensujące i klej wysoko odkształcalny S2 jest możliwość zmniejszenia szerokości fug.