Hydroizolacje Podpłytkowe

Hydroizolacja podpłytkowa to warstwa oddzielająca powierzchnie podłoża narażone na zawilgocenie ,
w wyniku którego może dojść do pogorszenia właściwości fizyko-chemicznych podłoża a na zewnątrz w wyniku zamarzania do zniszczenia,

Hydroizolacje jednoskładnikowe w postaci gotowej przeznaczone są w większości do wewnątrz pomieszczeń,

Hydroizolacje dwuskładnikowe do izolacji na tarasach , basenach, zbiornikach wodnych, ścian fundamentowych i piwnic.
Izolacje takie są paro-przepuszczalne i z tego względu zalecane szczególnie na tarasy nad pomieszczeniami.

Do pełnego systemu uszczelniającego należą taśmy uszczelniające w miejscach narażonych na odkształcenia